Contact.

Pristup svakom klijentu na poseban način u skladu sa njegovim potrebama i ispunjnje očekivanja svih onih koji nam poklone poverenje

 

Beograd
Adresa firme: Seljina 1, 11307 Boleč
PIB: 110981567
Mat.br. 65111250
Lokacija magacina. Zemunski put 10,Beograd, Staro sajmište.